Logotype for print

Privata kapitalförsäkringar når nästan 139 miljarder

2021-09-01

Ny statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att privata kapitalförsäkringar nu uppgår till 138,9 miljarder kronor. Premieinbetalningarna för pensions- och livförsäkring ökade med 17,6 procent under de senaste fyra kvartalen vilket är en kraftig tillväxt.

Premieinbetalningarna till privata kapitalförsäkringar ökade kraftigt under det andra kvartalet 2021.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Det är positiva siffror generellt. Jämfört med det andra kvartalet 2020 nästan fördubblades premieinbetalningarna och uppgick till 41,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 20,3 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet till privata kapitalförsäkringar med 37 procent till 138,9 miljarder kronor under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år. 

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar ökade med 17 procent under det andra kvartalet 2021 jämfört med inbetalningarna under det andra kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet för tjänstepensionsförsäkringar med 7 procent till 165,9 miljarder kronor under de senaste fyra kvartalen.

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring har ökat för samtliga av de större produktområdena som Svensk Försäkring redovisar för det andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Privata kapitalförsäkringar står för majoriteten av ökningen. Uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal, med undantag av privata pensionsförsäkringar som fortsätter att minska.

imager17wk.png

 

kapital_tabell.png