Logotype for print

Ny statistik för sjö- och annan transportförsäkring

2021-08-26

Svensk Försäkring släpper idag ny statistik för sjö- och annan transportförsäkring. I slutet av 2020 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till mer än 2 miljarder kronor. Det är en ökning med 6 procent (105 miljoner kronor) jämfört med 2019.

I slutet av 2020 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till drygt 2 miljarder kronor. Den inkluderar den totala marina premievolymen för affär som tecknas i Sverige och inkluderar både svensk och utländsk affär. Mellan 2019 och 2020 har premieinkomsten ökat med 6 procent vilket motsvarar 105 miljoner kronor.

sjötransport1.png

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring under 2020 utgörs knappt hälften (49 procent) av varuförsäkring, drygt en tredjedel (34 procent) av kaskoförsäkring och resten (16 procent) av ansvarsförsäkring. Mellan 2019 och 2020 har varuförsäkring ökat med 9 procent, ansvarsförsäkring med 4 procent och kaskoförsäkring med 2 procent.

Medlemsföretagen i Svensk Försäkrings sjöutskott rapporterar årligen premieinkomster till Svensk Försäkring.