Logotype for print

Ny dödlighetsundersökning från Svensk Försäkring

2021-12-01

Försäkrade i Sverige – Livslängder och dödlighet, prognoser 2021–2080 släpps idag och är en uppföljning till de två tidigare dödlighetsundersökningarna som Svensk Försäkring publicerat (2007 och 2014), med nya utökade data.

Slutsatserna presenterades på ett seminarium i regi av Svensk Försäkring och aktuarie Kia Buranakol Issa på onsdagsförmiddagen. Rapporten bekräftar de tidigare slutsatserna om att försäkrade har längre förväntad livslängd jämfört med befolkningen i stort.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

- Det har varit ett omfattande arbete där grunden till stor del har lagts av mina företrädare, vilket jag är oerhört tacksam över. Många försäkrings- och tjänstepensionsföretag har delat med sig av data vilket har möjliggjort goda analyser som hela marknaden har behov av och nu kan ta del av, säger Kia Buranakol Issa.

De frivilligt försäkrade har den högsta förväntade totala livslängden, då det kan förekomma hälsoprövningar som ökar hälsoskillnaderna mellan den här gruppen och övriga. Det finns en större andel personer med god ekonomi som tecknar dessa försäkringar och det är sen tidigare känt att individer med högre ekonomi har bättre hälsa. De obligatoriskt försäkrade, de med tjänstepensionsförsäkring som följer automatiskt av en anställning, har den lägsta förväntade livslängden.

De obligatoriskt försäkrade tjänstemännen, som är ett urval av obligatoriskt försäkrade under kollektivavtal för privatanställda tjänstemän och statliga tjänstemän har näst längst liv. Den här gruppen har högre inkomst och utbildning och förväntas leva längre än resten av obligatoriskt försäkrade.  

Män i befolkningen som har uppnått 65-års ålder förväntas leva tills de är 85,5 år gamla (88,4 år för kvinnor). De frivilligt försäkrade männen förväntas leva 1,9 år (1,3 år) längre, obligatorisk försäkrade tjänstemännen 1,1 år (0,6 år) längre och obligatoriskt försäkrade 0,4 år (0,3 år) längre än resten av befolkningen.

En jämförelse mellan kvinnors och mäns dödlighet visar att försäkrade kvinnor har genomgående lägre dödlighet än försäkrade män. Bland de frivilligt försäkrade och de obligatoriskt försäkrade tjänstemännen har kvinnor vid 65 års ålder en förväntad återstående livslängd som är 2,2 år längre än för män. För obligatoriskt försäkrade, totalt, är motsvarande skillnad i genomsnitt 2,5 år över födelseåren.

 

Dödlighetsundersökningen 2021, seminarium