Logotype for print

Kraftig ökning av framför allt tjänstepensionsflyttar

2021-11-17

Idag presenteras ny statistik från Svensk Försäkring som visar att inflyttat kapital till tjänstepensionsförsäkring och livförsäkringssparande har ökat med 23 procent (10,4 miljarder kronor) under det senaste året, och ökningen har framför allt skett under andra och tredje kvartalet 2021.

Den 1 april 2021 infördes lagändringar som innebar ett tak för de avgifter som får tas ut vid flytt av individuella fond- och depåförsäkringar.

- Tjänstepensionsflyttarna har ökat väsentligt sedan flyttavgifterna sänktes i våras. Det är framför allt tjänstepension utanför valcentraler som har flyttats till främst fondförsäkring, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Under de senaste fyra kvartalen flyttades knappt 56 miljarder kronor av försäkringskapitalet. Jämfört med motsvarande period föregående år har det inflyttade kapitalet ökat med knappt 23 procent (10,4 miljarder kronor). Flyttarna av tjänstepensionsförsäkring via valcentraler har ökat med 9 procent (1,5 miljarder kronor), medan flyttarna av tjänstepensionsförsäkring utanför valcentraler har ökat med 34 procent (9,1 miljarder kronor). Flyttarna av det privata liv-försäkringssparandet, som omfattar privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar, har minskat med 6 procent (199 miljoner kronor).

Anm.: Privat livförsäkringssparande omfattar privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. Flyttat försäkringskapital avser hela det försäkringskapital (inkl. återbäringskapital) som överförs genom inflyttning från annat företag, eller inom ett företag. Även inkomna premier (kapital) som avser beståndsöverlåtelser till företaget ingår, även i fall sådana belopp redovisas över balansräkningen. Flera av nivåförändringarna beror på att flytträtten successivt utökats till fler avtalsområden och att det därmed frigjorts mer kapital som kan flyttas. Nivåförändringen det fjärde kvartalet 2014 beror till stor del på att det flyttades sammanlagt 12,2 miljarder kronor till Nordea Livförsäkring i Sverige från Nordea Livförsäkring i Finland genom en beståndsöverlåtelse.