Logotype for print

Kraftfull tillväxt i privata kapitalförsäkringar

2021-11-17

Ny statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att premieinbetalningar till privata kapitalförsäkringar nu uppgår till 159 miljarder kronor för de senaste fyra kvartalen. Det motsvarar en ökning på 55 procent. Totalt sett har premieinbetalningarna för pensions- och livförsäkring ökat med 29 procent under de senaste fyra kvartalen.

Premieinbetalningarna till privata kapitalförsäkringar fortsätter att öka mycket kraftigt. Under det tredje kvartalet 2021 var premieinbetalningarna 41,1 miljarder kronor jämfört med 21,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2020, vilket ger en ökning i premieinbetalningarna med 94,5 procent. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet till privata kapitalförsäkringar med 54,5 procent till 158,8 miljarder kronor under de senaste fyra kvartalen.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Premieinbetalningar till privata kapitalförsäkringar har ökat allt kraftigare de senaste två åren, framför allt vad gäller depåförsäkring. Ökningen är i linje med det ökade inflödet av sparande till kapitalmarknaden, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta tjänstepensionsförsäkringar ökade med 39,0 procent under det tredje kvartalet 2021 jämfört med inbetalningarna under det tredje kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis ökade premieflödet för tjänstepensionsförsäkringar med 14,0 procent till 176,6 miljarder kronor under de senaste fyra kvartalen. Tjänstepensionsförsäkringarna via valcentral har ökat med 5,5 procent till 81,5 miljarder kronor och tjänstepensionsförsäkringarna utanför valcentral har ökat med 22,5 procent till 95,1 miljarder kronor. Det är alltså tjänstepensionsförsäkringarna utanför valcentral, närmare bestämt kapitalförsäkring för tjänstepension, som står för den större delen av ökningen.

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring har ökat för samtliga av de större produktområdena som Svensk Försäkring redovisar för det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Privata kapitalförsäkringar står för majoriteten av ökningen. Uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal, med undantag av privata pensionsförsäkringar som fortsätter att minska.

inbetalda premier.png

tabell inbet premier.png