Logotype for print

Goda resultat för företag inom pension och livförsäkring

2021-09-01

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att resultaten för företag inom pensions- och livförsäkring är fortsatt goda. Avkastningen till och med juni i år på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar uppgår till 8,1 procent.

För det andra kvartalet 2021 var den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar 3,4 procent. Det är visserligen en liten nedgång jämfört med kvartalet innan, men en fortsatt hög avkastning för ett kvartal i ett historiskt perspektiv.

Jonas Söderberg, ekonom

— Den goda avkastningen fortsatte under det andra kvartalet 2021och för de första sex månaderna uppgår den till 8,1 procent. Det är högre än den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste tio åren på 6,7 procent. Utvecklingen speglar främst en fortsatt stark utveckling på aktiemarknader i Sverige och globalt, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

tot_.png