Logotype for print

Fortsatt stabil utveckling för premierna till skadeförsäkring

2021-09-01

Premieinkomsterna för skadeförsäkring ökade med 4,3 procent de senaste fyra kvartalen. Det visar statistik från Svensk Försäkring för andra kvartalet 2021 som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna för skadeförsäkringar ökade med 1,4 miljarder kronor (6,4 procent) under det andra kvartalet 2021 jämfört med det andra kvartalet 2020. Uppräknat till årsbasis var ökningen 3,9 miljarder kronor (4,3 procent) under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

Premieinkomsterna för skadeförsäkring för det andra kvartalet 2021 har ökat inom samtliga produktområden jämfört med motsvarande kvartal året innan. Trafik- och motorfordonsförsäkringar står för nästan hälften av den ökningen och företags- och fastighetsförsäkring för nästan en tredjedel. Uppräknat till årsbasis bidrog samtliga produktområden med positiva utvecklingstal till premievolymen med undantag för hem- och villaförsäkringar.

uppdat_graf.png

premier2.png