Logotype for print

Branschrekommendation mot korruption

2021-10-12

Svensk Försäkrings styrelse har uppdaterat branschens självreglering mot mutor och andra otillbörliga förmåner. Självregleringen kompletterar Institutet mot mutors näringslivskod mot korruption.

Svensk Försäkring är stödjande medlem i Institutet mot mutor, IMM. IMM verkar för självregle­ring som medel att bekämpa korruption i samhället. IMM har reviderat sin näringslivskod, Kod mot korruption i näringslivet. För att understryka försäkringsbranschens engagemang för ett framgångsrikt antikorruptionsarbete beslutade Svensk Försäkrings styrelse på sitt möte den 11 oktober att uppdatera och anpassa den gällande branschrekommendationen till IMMs reviderade kod.

Syftet med Svensk Försäkrings branschrekommendation är att öppet och tydligt bidra till bekämpandet av korruption genom att självreglera på området. I rekommendationen identifieras de delar i försäkrings­verksamheten där särskild försiktighet bör iakttas, i enlighet med IMM:s näringslivskod. Svensk Försäkrings rekommendation lyfter nu ännu tydligare fram behovet av att varje företag arbetar förebyggande mot korruption, som kan ta sig även andra uttryck än mutor.