Logotype for print

Antalet skadeanmälningar fortsätter att minska

2021-09-01

Under det senaste året har det totalt sett anmälts knappt 2,5 miljoner skador vad gäller egendom till försäkringsföretagen. Det är en minskning med 6 procent jämfört med året innan. Det visar statistik från Svensk Försäkring för andra kvartalet 2021 som presenteras idag.

Antalet anmälda skador minskade totalt sett med knappt 6 procent under de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år. Skador under resa och trafikskador fortsätter att minska, på grund av de begränsade möjligheterna till utlandsresande och fortsatt hemarbete. Även brandskador i villor och fritidshus har minskat markant, liksom inbrott och stöld. Detta beror på att gemene man vistats mer i hem och fritidshus under pandemin.

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Pandemin är troligen en starkt bidragande orsak till att det totala antalet anmälda skador minskar. En liknande utveckling kan vi även se i våra grannländer och resterande delen av Europa, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Inom vissa områden har däremot de anmälda skadorna ökat. Bland annat fortsätter antalet anmälda vattenskador och maskinskador att öka. Antalet anmälda vattenskador i hushåll och företag har ökat med 11 procent under de senaste fyra kvartalen.