Logotype for print

Viktigt med ökad säkerhet för laddning av elfordon

2020-09-11

Att ladda elfordon i anslutning till sin bostad eller arbetsplats kommer att vara den vanligaste utnyttjade platsen för laddning. Det behövs därför en utvidgning av kraven kring laddinfrastruktur i fastigheter. Det skriver Svensk Försäkring i ett yttrande till Boverket.

Det är vällovligt att Boverket ser över vilka krav som bör ställas på framtidens fastigheter och det behov av laddinfrastruktur som behöver implementeras i samhället. Boverkets förslag saknar emellertid viktiga krav på skadeförebyggande åtgärder. Utan tydliga säkerhetskrav krav kan liv- och hälsa allvarligt hotas, liksom risken för omfattande skador på fastigheter. Brinnande elfordon utvecklar värme på 3 000 grader och är mycket svårsläckta. Dessutom avger de livshotande gaser (väteflourid). Dessa aspekter måste beaktas, vilket inte sker i det förslag som Boverket nu haft ute på remiss.

Svensk Försäkring menar att laddplatser i garage bör förses med automatlarm, sprinklersystem, brandceller, separat ventilation, och gärna placeras i anslutning till in- och utfart för tillgänglighet till snabb evakuering och brandbekämpning.

Vidare bör Boverket överväga regler för det behov som kommer uppstå framöver i befintlig bebyggelse av fler platser för laddinfrastruktur och där även mindre fastigheter bör omfattas. Laddning via 220 volts kablar bör på sikt byggas bort av säkerhetsmässiga skäl.