Logotype for print

Uppdaterad teknisk rekommendation

2020-06-18

Rekommendationen för inbrottslarmanläggning har uppdaterats.

Regelnämnden har den 9 juni 2020 beslutat om en ny utgåva (nr 4) av FTR 130 Särskilt villkor för inbrottslarmanläggning. Ändringarna i rekommendationen består i att det uttryckligen anges att anläggarfirman ska vara certifierad.