Logotype for print

Svensk Försäkring önskar en utveckling av VTR

2020-12-07

Svensk Försäkring har ingen invändning mot de förslag som läggs fram i förslaget till föreskrifter och allmänna råd om försök med automatiserade fordon.

Svensk Försäkring vill ta tillfället i akt att påpeka vikten av att Transportstyrelsen för in i VTR (Vägtrafikregistret), att ett fordon har tillstånd att framföras via automatiserad teknik. Ett fordon kan ha ett sådant tillstånd för automatiserat framförande under en viss period, men i en senare period har detta tillstånd upphört.

För försäkringsbranschen är det viktigt att kunna fastställa orsaken till en olycka för att ansvaret ska hamna på rätt försäkring. En markering i VTR kan ge en anledning att utreda ansvaret närmare. Att en sådan utredning görs kan självfallet ha såväl ett enskilt intresse som ett allmänintresse ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. En sådan markering i VTR medför vidare att försäkringsbolagen ges möjlighet att värdera risken och därmed fastställa premiesättningen på ett korrekt sätt.