Logotype for print

Föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med automatiserade fordon

2020-12-03

Transportstyrelsen

Svensk Försäkring har inga invändningar mot de förslag som läggs fram i förslaget till föreskrifter och allmänna råd om försök med automatiserade fordon.

Vi önskar dock ta tillfället i akt att påpeka vikten av att Transportstyrelsen för in i VTR att ett fordon har tillstånd till att framföras via automatiserad teknik. Ett fordon kan ha ett sådant tillstånd till automatiserat framförande under en viss period, men i en senare period har detta tillstånd upphört.

För försäkringsbranschen är det viktigt att kunna fastställa orsaken till en olycka för att ansvaret ska hamna på rätt försäkring. En markering i VTR kan ge en anledning att utreda ansvaret närmare. Att en sådan utredning görs kan självfallet ha såväl ett enskilt intresse som ett allmänintresse ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. En sådan markering i VTR medför vidare att försäkringsbolagen ges möjlighet att värdera risken och därmed fastställa premiesättningen på ett korrekt sätt.

Mot denna bakgrund förväntar vi oss att Transportstyrelsen utvecklar VTR avseende att innefatta information om fordon som får framföras automatiserat.

Svensk Försäkring
Staffan Moberg