Logotype for print

Storm vanligaste naturskadan under 2019

2020-06-25

Under 2019 orsakades naturskador främst av stormar. Stormen Alfrida i januari 2019 orsakade flest skador.

Under de senaste 10 åren är det framför allt stormar som har drabbat Sverige när det kommer till naturskador. Även under 2019 stod stormar för cirka 70 procent av alla naturskador, vilket motsvarade 14 600 skador. 

De flesta naturskador som skedde under 2019 orsakades av storm, och framför allt stormen Alfrida som i januari 2019 drabbade framför allt Stockholms och Uppsala län, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.

Totalt inträffade närmare 21 000 naturskador i Sverige under 2019. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 766 miljoner kronor.

Flest naturskador inträffade i Stockholms län, knappt 7 600 skador motsvarande 39 procent, av samtliga naturskador. I Västra Götalands län inträffade 2 800 skador och i Skåne län inträffade närmare 2 000 skador. Tillsammans stod de tre storstadslänen för nästan två tredjedelar av antalet naturskador i landet, till en sammanlagd kostnad på 443 miljoner kronor.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2010 års priser är deflaterade med KPIF.

Även om stormar orsakade 14 600 skador 2019 så är det inte i närheten av den största stormskadan som inträffade 2005. Stormen Gudrun orsakade då över 90 000 skador till ett skadebelopp på över 4,5 miljarder kronor, säger Kajsa Lindell.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2010 års priser är deflaterade med KPIF.

Läs mer