Logotype for print

Reviderade medicinska tabellverk

2020-07-01

De medicinska tabellverken har reviderats i juni 2020.

Tabellverket för sjukdomar har fått ett nytt avsnitt, 13, för infertilitet vilket i sin tur även föranlett ändringar i tabellverket för skador. Ändringarna gäller för nya bedömningar från och med 1 juli 2020.