Logotype for print

Onödigt krav kan fördröja statligt omställningsstöd

2020-05-25

Svensk Försäkring avstyrker i ett remissyttrande Finansdepartementets förslag om att företag har rätt till statligt omställningsstöd endast om de gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning.

Som regel gäller att företag ska ha drabbats av ersättningsbar sakskada för att avbrottsersättning ska utgå från försäkringen. Ett fåtal företag kan visserligen ha tecknat särskilt försäkringsskydd som kan ge viss rätt till avbrottsersättning på grund av Covid-19, men i sammanhanget är sådana försäkringslösningar få. Man kan därför utgå från att nästan alla företag saknar försäkringsskydd för avbrott på grund av Covid-19. Mot den bakgrunden anser Svensk Försäkring att det skulle innebära onödig tidsutdräkt samt orsaka kostnader för företagen som ansöker om stödet och för försäkringsföretagen att kräva att företagen ska visa att de har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning. Kravet, som presenteras i Finansdepartementets promemoria Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset, avstyrks därför av Svensk Försäkring.