Logotype for print

Fler försäkrar dyrare cyklar

2020-06-25

Drygt 44 800 cykelstölder inträffade under 2019, det är 15 procent fler än året innan. Den genomsnittliga skadeersättningen har ökat de senaste 10 åren och uppgick 2019 till drygt 4 300 kronor.

Under 2019 inträffade drygt 44 800 cykelstölderför vilka det betalades ut en skadeersättning från försäkringsföretagen, en ökning med 15 procent sedan 2018. Allt fler anmäler också sin cykel stulen till polisen1. Detta beror förmodligen på att allt fler försäkringsföretag kräver att cykeln ska vara polisanmäld som stulen för att det ska vara möjligt att få skadeersättning. 

– För att få ersättning för en stulen cykel krävs också att cykeln varit låst. Hemförsäkringen gäller för cyklar upp till omkring 15 000–20000 kronor. Har man en dyrare cykel behövs en tilläggsförsäkring, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring. 

Under 2019 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 193 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning har ökat de senaste 10 åren från 2 800 kronor 2010 till drygt 4 300 kronor 2019. Sannolikt beror ökningen på att fler försäkrar dyrare cyklar.