Logotype for print

Brand och åska orsakade skador för 6 miljarder kronor 2019

2020-06-25

Under 2019 inträffade nästan 37 000 skador orsakade av brand och åska till ett skadebelopp på drygt 6 miljarder kronor. De flesta av skadorna inträffade i villor medan de dyraste skadorna inträffade i företag.

Under 2019 inträffade nästan 37 000 skador som orsakats av brand och åska. Försäkringsföretagen betalade ut sammanlagt drygt 6 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. De flesta av skadorna, 72 procent, skedde i bostäder, det vill säga villor och övriga hemoch knappt 23 procent skedde i företag. 

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Det genomsnittliga beloppet för en brandskada varierar beroende på typ av egendom. Under 2019 betalade försäkringsföretagen ut i genomsnitt 492 000 kronor för en brandskada i företag. För ett fritidshus 126 000 kronor, för en båt 76 000 kronor, för en villa 94 000 kronor och 25 000 kronor för övriga hem.

Det är inte helt lätt att ange vad som orsakat en brand. Utifrån vår statistik så orsakade överspänning/överslag i elnätet ca 27 procent och blixtnedslag ca 20 procent av bränderna under 2019, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.

I Svensk Försäkrings statistik används begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd, utan redovisning sker på den orsak som verkar vara mest trolig. Nästan hälften av alla brandskador som inträffade under 2019 orsakades av plötsligt utifrån kommande orsak, så kallad yttre påverkan, varav överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet utgjorde 27 procent av det totala antalet brandskador och skador orsakade av blixt och åska utgjorde 20 procent.