Logotype for print

Billigt byggande riskerar fler byggskador

2020-05-18

Slutbetänkandet från Kommittén för Moderna Byggregler inger farhågor om fler byggskador i framtiden. Det menar Svensk Försäkrings i sitt yttrande över förslagen.

Kommittén för Moderna Byggregler har varit inriktad på att byggandet ska bli billigare. Svensk Försäkring menar att kommittén därvid tappat fokus på frågor om byggfel och byggskador. Fler byggskador är direkt kontraproduktivt för hållbarhet och utsläpp av klimatgaser.

- Överlag saknas en konsekvensanalys utifrån ett skadeperspektiv, något som är anmärkningsvärt om man önskar bygga hållbart, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Ett exempel är att de idag kritiserade kontrollfunktionerna genom certifierade sakkunniga och kontrollansvarig helt tas bort för att ersättas av en egenkontroll från byggherren. Detta fungerar möjligen för stora byggföretag, men för de många små byggherrarna saknas många gånger kunskap och resurser. Det är dessa små byggherrar som många gånger uppför enfamiljsvillor och tillbyggnader över landet.

Vidare föreslås ett införande av en nationell Byggnadskravsnämnd som ska besluta om hur byggnation ska gå till i landet. Svensk Försäkring betvivlar att en sådan nämnd kan besitta all den nödvändiga kunskap som behövs på byggområdet.