Logotype for print

Även Sverige bör stimulera ett privat pensionssparande

2020-03-12

Åtgärder för att höja pensionerna kommer nu från politiskt håll. Svensk Försäkring vill lyfta fram privat pensionssparande i form av så kallad matchning som riktas till låg- och medelinkomsttagare som en väg framåt.

Pensionsgruppen kom nyligen överens om att höja pensionerna 2021 i form av ett tillägg till den allmänna pensionen för dem som har en pension på mellan 9 000-17 000 kronor i månaden. Det föreslagna tillägget uppgår till maximalt 600 kronor per månad.

— Många av dagens låg- och medelinkomsttagare kommer att träffas av förslaget. Frågan är om det är tillräckligt, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

I veckan kom Pensionsmyndigheten med en ny rapport om privat pensionssparande där de konstaterar att de som vill gå i pension innan riktåldern, har arbetat deltid under stora delar av arbetslivet eller har börjat tjäna in till sin pension sent i livet kan behöva spara privat till sin pension. Myndigheten uppskattar att en av fem behöver kan vara i behov av att spara mer.

Såväl OECD som EU rekommenderar medlemsländerna att stimulera privat pensionssparande och så sker i exempelvis Norge, Danmark och Finland. I Norge höjdes avdragsrätten 2017 och studier visar nu att pensionssparandet har ökat.

— Sverige är idag ett av få länder inom OCED som inte stimulerar privat pensionssparande. Samtidigt vet vi genom beteendeekonomisk forskning att många människor tenderar att spara för lite till sin pension, säger Eva Erlandsson.

Försäkringsbranschen har föreslagit en helt ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare. Matchning har ingen koppling till den skatt som betalas. Det är en fördel för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattestimulanser som höginkomsttagare.

Matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att sparandet är låst fram till exempelvis riktåldern som i dag är 62 års ålder och att det måste tas ut under en längre period, förslagsvis minst 5 år. På så sätt säkerställs att sparandet verkligen används till pension.

För att få unga att intressera sig för sin pension och börja spara tidigt föreslår försäkringsbranschen en startbonus. För att få startbonusen måste sparandet påbörjas före exempelvis 25 års ålder och uppgå till minst 200 kronor per månad i fem på varandra följande år. Ett sparande på 200 kronor per månad från 25 års ålder fram till 70 år, som är den riktålder som beräknas för dagens 25-åringar, ger med matchning och startbonus 900 kronor mer i pension varje månad i 20 år. Efter skatt.