Logotype for print

Antalet bedrägeriutredningar och polisanmälningar ökar

2020-02-18

Under 2019 utredde de svenska sakförsäkringsbolagen 7 588 misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Detta är en ökning jämfört med året innan. Utredningar resulterade även i att försäkringsbolagen gjorde 335 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier, även detta en ökning jämfört med året innan. Det visar den senaste statistiken över försäkringsbedrägerier som Svensk Försäkring och Larmtjänst idag publicerar.

Försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga försäkringsbedrägerier och under 2019 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 7 588 bedrägeriutredningar. Detta är en ökning med 126 utredningar jämfört med året innan. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 515 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2018 då man avböjde skador för ett värde av 480 miljoner kronor.

- Vi ser exempelvis att misstänkta bedrägerier inom personskador ökat rejält under året. Under 2019 avböjde försäkringsbolagen utbetalningar till ett värde av 91 miljoner kronor inom personskador, vilket är en ökning med 60 procent jämfört med året innan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst och vice vd på Svensk Försäkring.

Under 2019 gjorde försäkringsbolagen 335 polisanmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier, en ökning med fem procent jämfört med 2018 då man gjorde 318 polisanmälningar. Totalt gjordes 417 polisanmälningar under året gällande försäkringsbedrägeri.

Försäkringsbranschen har under senare år intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Under 2019 genomförde branschen en gemensam kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av skadeanmälningar som gäller stulna och förlustanmälda klockor.

- Klockor kan vara av stora värden och branschen ville undersöka om det är vanligt med bedrägerier med klockor. Vi vill helt enkelt skydda försäkringskollektivet som annars drabbas i form av högre premier, säger Mats Galvenius.

Kontrollaktiviteten genomfördes under perioden 14 maj- 31 december 2019 och resulterade i att försäkringsbolagen under perioden avböjde utbetalning av skadeersättning i 66 klockärenden till ett totalt värde av ca 1,1 miljoner kronor på grund av misstänkt försäkringsbedrägeri. I nio av dessa ärenden har försäkringsbolagen även gjort polisanmälan. Majoriteten av de misstänka bedrägerierna med klockor har inträffat i Stockholms län (18 st) och Skåne län (15 st).

Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkring.

För frågor kontakta Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst,
08- 522 784 39
asa.lundin@larmtjanst.se