Logotype for print

1,9 miljoner barnförsäkringar i Sverige

2020-04-27

Närmare 1,6 miljoner barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring och drygt 300 000 har en gruppförsäkring.

Barnförsäkringar fungerar ofta som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och gäller vanligtvis till dess att barnet har fyllt 25 år. Försäkringen kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring.

Närmare 1,6 miljoner, vilket motsvarar drygt hälften av alla barn och unga upp till 25 år, har en individuell barnförsäkring. Individuella barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Barn och unga kan även vara sjuk- och olycksfallsförsäkrade i gruppförsäkringar, där ofta samtliga barn i hushållet täcks av samma försäkring. Drygt 300 000 barn och unga har en gruppförsäkring.

Det finns även olika former av tillfälliga barnförsäkringar som betalas av företag och föreningar. Det kan till exempel vara försäkringar i samband med idrottstävlingar.