Logotype for print

Storm den vanligaste naturskadan under 2018

2019-07-12

Under 2018 inträffade drygt 10 000 naturskador i Sverige. De orsakades främst av stormar, 43 procent, och översvämningar, 38 procent. Under de fyra senaste åren är det främst storstadslänen som har drabbats av höga skadebelopp, Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län.

Under 2018 orsakades naturskadorna främst av storm (4 500 skador eller 43 procent) och vattenskador (4 000 skador eller 38 procent). Resterande 2 000 skador (19 procent) orsakades av övriga naturskador.

Under de senaste 10 åren är det framför allt stormar som har drabbat Sverige. Hit räknas inte bara stormar med hög vindstyrka utan även snöstormar. Sedan 2011 finns även uppgifter om naturskador som har orsakats av vatten. Det kan vara skyfall, snösmältning, stigande sjö-, eller vattendrag. Sedan 2015 insamlas även uppgifter om övriga naturskador, som omfattar skador som orsakats av jordskred, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott, snötryck eller hagel.

Om man tittar på de utbetalda skadebeloppen för naturskador som sammantaget under de fyra senaste åren har betalats ut från försäkringsbolagen, så är det Skåne län som är hårdast drabbade av naturskador. Under dessa fyra år har 399 miljoner kronor betalats ut till följd av naturskador i Skåne län, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.