Logotype for print

Skadekostnaderna för brand ökar med 30 procent för företagen

2019-07-12

Ny statistik visar att under 2018 inträffade nästan 28 000 skador som orsakats av brand och åska. Försäkringsbolagen betalade ut sammanlagt 6,4 miljarder kronor till hushåll och företag för dessa skador. Skadebeloppen varierar mellan åren, men om man jämför med 2009 har skadebeloppen ökat med mer än 30 procent.

Det är främst företagen som har drabbats av ökande kostnader för brand. Även om de flesta skador sker i bostäder och fritidshus, så är dessa skador inte lika omfattande kostnadsmässigt som när ett företag drabbas. Av antalet skador i hushåll och företag står företag för en dryg fjärdedel, medan när det gäller skadebeloppen står företagen för 2/3 av det totala skadebeloppet. Den genomsnittliga kostnaden för en skada i företag har nästan fördubblats på 10 år, från 318 000 kronor till mer än 607 000 kronor. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till. Men även beroende av hur omfattande skadan är.

- Mellan 2017 och 2018 ökande skadebeloppen med omkring 900 miljoner kronor eller 17 procent. Det är ungefär samma ökningstakt som vi har sett de senaste tre åren. De omfattande skogsbränderna som härjade i Sverige under sommaren 2018 har tidigare uppskattas till utbetalda försäkringsersättningar på drygt 500 miljoner kronor, vilket kan förklara en del av ökningen mellan 2017 och 2018, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.