Logotype for print

Livförsäkringar säljs främst via företagsportaler

2019-04-16

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över distributionskanaler, dvs. på vilket sätt som försäkringsföretagen tecknar nya livförsäkringar.

Statistiken visar att under 2018 såldes den största andelen av livförsäkringarna via företagsportaler, i första hand genom valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner. Denna kanal stod för drygt 40 procent av premieintäkterna. Av de resterande kanalerna så kom de största premintäkterna via försäkringsförmedlare och direktförsäljning.