Logotype for print

Välbesökt seminarium om sjukvårdsförsäkringen

2018-02-08

Svensk Försäkring anordnade ett välbesökt seminarium under onsdagen där sjukvårdsförsäkringen debatterades - bland annat vem som har försäkringen och vilken funktion den fyller.

Svensk Försäkrings chefsekonom Anna Pettersson Westerberg redogjorde inledningsvis för resultaten i den nyligen utkomna rapporten Sjukvårdsförsäkring – varför och vem? Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under lång tid och är i dag uppe i över 600 000. Försäkringen omfattar allt bredare grupper på arbetsmarknaden och de försäkrade arbetar inom alla branscher. Försäkringen är vanligast inom byggnation och anläggning, finansiella tjänster, ekonomisk och juridisk konsultation samt detaljhandel. Alla inkomst- och utbildningsnivåer är representerade.

Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring redogjorde för det förslag om förmånsbeskattning som Finansdepartementet remitterade under hösten. Remisskritiken mot förslaget var omfattande bland annat vad gäller gränsdragningsproblematiken mellan å ena sidan företagshälsovård, förebyggande och rehabilitering och å den andra sjukvårdsförsäkringen. Kritiken gällde även det att sjukvårdsförsäkringen fungerar som en arbetsmiljö- och hälsotjänst för arbetsgivare och att det därför är orimligt att förmånsbeskatta den hos arbetstagaren. En proposition är aviserad till den 20 mars.

Anders W Jonsson, vice ordförande i Centerpartiet och ledamot i socialutskottet, och Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet och suppleant i finansutskottet för Vänsterpartiet hade bjudits in för att ge den politiska dimensionen av förslaget. Karin Rågsjö, som är positiv till regeringens förslag, var bland annat bekymrad över riskerna för ojämlik vård, att försäkringspatienter går före i kön, samt de ekonomiska drivkrafter som uppstår när privata aktörer läpps in i hälso- och sjukvården.

Karin Rågsjö (V): "Den stora skillnaden är ideologi. Försäkringen riskerar att leda till överkonsumtion av vård"

Anders W Jonsson, som är kritisk till förslaget, framhöll att han inte vill begränsa arbetsgivares insatser för att ta sitt arbetsmiljöansvar och hålla personalen frisk och i produktion.

Anders W Jonsson (C): ”Vi måste göra allt vi kan för att uppmuntra arbetsgivare att ta sitt ansvar. På mindre orter är det inte möjligt att ha företagshälsovård.” 

I en panel med Peter Seger, vd Sophiahemmet, Günther Mårder, vd Företagarna, och Mikael Sandström, chefsekonom TCO diskuterades sjukvårdsförsäkringen ur ett sjukvårds-, arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. Günter Mårder pekade bland annat på att sjukvårdsförsäkringen är viktig för många småföretagare, som är mycket sårbara om enskilda medarbetare blir sjuka och inte kan hålla produktionen i gång.

Günther Mårder:”Förmånsbeskattningen drabbar de mindre företagen.” 

Mikael Sandström riktade kritik mot förslaget för att vara illa underbyggt, med bristfälliga konsekvensanalyser, samt orimligheten i att införa en beskattning 1 juli mitt i ett beskattningsår. Han lyfte även att regeringen nyligen gått ut med att den vill öka exporten för hälso- och sjukvård m.m. och att det i det perspektivet inte kan finnas en brist på (läkar)resurser.

Mikael Sandström”Förslaget (om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring) är illa underbyggt med en undermålig konsekvensanalys.” 

Peter Seger tog bland annat upp att om beskattningen blir verklighet så kan försäkringen återgå att bli en försäkring som riktar sig till bara VD och ledningsgrupp, istället för att omfatta de breda grupper på arbetsmarknaden som har försäkringen idag.

 

Peter Seger: ”Med en förmånsbeskattning blir det de i chefspositioner som behåller försäkringen. Vi hamnar där vi var för 15-20 år sedan.” 

Vad som egentligen gäller när det kommer till hanteringen av särpropositioner i förhållande till budgetramverket kom upp flera gånger under seminariet. Det är tydligt att det finns delade meningar om vad som bör gälla och inte. Anders W Jonsson nämnde att Centerpartiet ännu inte har bestämt om de kommer att rösta emot den (sär)proposition som läggs nu under våren. Skälet är att förslaget om förmånsbeskattning är siffersatt och finns med i budgetpropositionen för 2018 och Centerpartiet vill inte bryta mot principerna i budgetramverket. Andra menar att en (sär)proposition som läggs under våren, efter det att budgeten har gått igenom, alltid kan röstas ned. Utan att det betyder att delar har brutits ur budgeten eller att det kan anses betyda att man har undergrävt statens finansiering.

Moderator vid seminariet var Willy Silberstein.

 

 

Politisk debatt

Anders W Jonsson, vice ordförande Centerpartiet, och Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet och suppleant i finansutskottet, Vänsterpartiet.