Logotype for print

”Vad vill du att en tillträdande regering ska sätta fokus på?”

2018-09-08

Christina Lindenius svarar idag på frågan om vad en tillträdande regering bör fokusera på i Dagens Industri.

Försäkringsbranschen har ett långsiktigt perspektiv. Det svenska samhället måste bli bättre rustat för att hantera extremt väder till följd av klimatförändringar. Pensionssystemet bör ge ett gott ekonomiskt skydd på äldre dar. Privat pensionssparande behöver uppmuntras som ett komplement till pension från staten och arbetsgivaren. Vi vill bidra till att förebygga brottslighet och öka vardags­tryggheten i samhället och därför har vi tillsatt Trygghetskommissionen. Vi hoppas att nästa regering tar till sig kommissionens goda förslag. Mycket av svensk lagstiftning grundas på EU-regler och Sverige behöver ta en mer proaktiv del i utformningen på Europanivå för att få bra regler till nytta för konsumenter och företag.