Logotype for print

Svensk Försäkring i skatteutskottet om förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

2018-05-03

Den 19 april var Svensk Försäkring inbjudna till riksdagens skatteutskott med anledning av regeringens förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. Syftet var att redogöra för de problem som försäkringsbranschen ser med regeringens förslag.

Med på föredragningen var Eva Erlandsson och Anna Pettersson Westerberg, båda Svensk Försäkring och Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar AB.

Förslaget om förmånsbeskattning innebär en rättsosäker situation för den anställde. Det följer av att det endast är den del av försäkringen som inte har en koppling till förebyggande och rehabiliterande insatser som ska förmånsbeskattas.

Eva Erlandsson, senior ekonom

-  Det är oerhört svårt att dra gränsen mellan å ena sidan hälso- och sjukvård och å den andra förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Dessa begrepp är inte skattemässigt definierade och det finns ingen praxis eller riktlinjer från Skatteverket kring hur bedömningen ska göras. Risken finns att den anställde kommer i kläm och upptaxeras i efterhand, säger Eva Erlandsson.

Förslaget kommer att debatteras i riksdagen den 15 maj och votering sker den 16 maj. Det innebär att det är 6 veckor mellan det att förslaget röstas igenom i riksdagen fram till det att det träder i kraft.

- Vi var vid mötet mycket tydliga med att om förslaget ska genomföras så bör ikraftträdandet flyttas fram till den 1 januari 2019 för att ge försäkringsbolag, arbetsgivare, anställda en rimlig tid för omställning. Det gäller för övrigt även Skatteverket, som måste hinna sätta sig in i frågan. De riskerar att få många samtal direkt efter att beslutet har tagits i riksdagen den 16 maj. Vi upplevde att många ledamöter i utskottet förstod problemen med förslaget, säger Anna Pettersson Westerberg.

Förslaget kommer sannolikt att gå igenom i riksdagen trots att det finns en majoritet emot det. Skälet är att oppositionen ser förslaget som en del av statsbudgeten och vill upprätthålla överenskommelsen vad gäller budgetramverket.

-  Vår förhoppning är nu att regeringen själv inser problemen med ett ikraftträdande redan den 1 juli med oerhört kort tid för omställning och mitt under ett löpande beskattningsår. Premier till försäkringen betalas ju in löpande under hela året och inte en gång per år, säger Eva Erlandsson.