Logotype for print

Svensk Försäkring i pensionsdebatt i Madrid

2018-05-29

Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, deltog i förra veckan i en paneldebatt om pensioner i Madrid. Utöver Eva deltog representanter från Tyskland, Frankrike och Spanien.

Till skillnad från i Sverige finansieras pensionssystemet i Spanien över statsbudgeten. Systemet är under hård finansiell press då medborgarnas förväntningar på vad pensionssystemet ska leverera inte står i proportion till vad som ryms inom statsbudgeten. Landet står därför inför stora förändringar av pensionssystemet och politikerna är satta under hård press. Spanien ser nu över olika alternativa utvecklingar av pensionssystemet och de var särskilt intresserade av den information som ges till svenska medborgare om deras pension genom det orange kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut varje år.

Pensionsåldern i Spanien höjs stegvis med två månader per år mellan åren 2013 och 2027 från 65 år till 67 år. Medellivslängden i Spanien är bland de högsta i världen – drygt 83 år. För kvinnor är medellivslängden 86 år. I Sverige är medellivslängden 82 år totalt sett och 84 år för kvinnor.