Logotype for print

Svensk Försäkring emot införandet av försäkringsgarantisystem

2018-10-31

Svensk Försäkring är emot att införa ett krav på att EU-länderna måste ha försäkringsgarantisystem och ser inget behov av att detta införs i Sverige.

Under hösten har EIOPA (den europeiska myndigheten för försäkring och tjänstepension) haft en konsultation om det ska införas krav på obligatoriskt försäkringsgarantisystem i EU. Tanken med ett försäkringsgarantisystem är att det ska ersätta försäkringstagarna om ett försäkringsföretag får sådana problem att det inte kan fullgöra sina åtaganden. Det kan därmed liknas vid insättningsgarantin för banker.

Jonas Söderberg, ekonom

- Många länder inom EU har ett försäkringsgarantisystem, som kan omfatta olika typer av försäkringar. I Sverige har vi inte detta, då skyddet för försäkringstagarna är starkt även om ett försäkringsföretag skulle få problem, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Det har flera gånger tidigare diskuterats om det ska införas ett försäkringsgarantisystem i Sverige och inom EU. Slutsatsen har alltid varit att det inte finns ett sådant behov. Svensk Försäkring har svarat på konsultationen från EIOPA både genom Insurance Europe och genom ett eget svar.

- Vi tycker inte att det inte finns ett behov att införa krav på obligatoriskt försäkringsgarantisystem i EU. Exempelvis har skyddet för försäkringstagarna ökat betydligt i och med att det europeiska regelverket för försäkringsföretag, Solvens II, trädde ikraft 2016, säger Jonas Söderberg. Dessutom finns det betydande skillnader mellan de europeiska länderna bland annat vad gäller välfärdssystemen och vad försäkringarna täcker, vilket gör att behovet av försäkringsgarantissystem skiljer sig mellan länderna.

EIOPA kommer nu arbeta vidare med frågan om det ska införas krav på obligatoriskt försäkringsgarantisystem inom EU. Det återstår att se om EU-kommissionen därefter kommer med ett förslag på detta.