Logotype for print

Svaga drivkrafter till arbete för kvinnor med låg lön i nytt förslag från Pensionsgruppen

2018-06-19

Svensk Försäkring har lämnat sitt yttrande på Pensionsgruppens förslag om höjt grundskydd för de sämst ställda pensionärerna. Förslagen innebär att det för närmare hälften av alla kvinnor kommer löna sig dåligt att arbeta eller spara för att höja sin pension.

En del i Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017 för långsiktigt höjda och trygga pensioner är ett höjt grundskydd för de sämst ställda pensionärerna. Förslagen presenterades den 6 mars i en departementspromemoria (Ds 2018:8) Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd.

Vissa förslag i departementspromemorian anser Svensk Försäkring att de är problematiska och därför inte bör genomföras.

- Pensionsgruppen föreslår att bostadstillägget ska avräknas till 100 procent mot lön, tjänstepension och privat pension. Det är en höjning jämfört med idag. Bostadstillägget räknas av krona för krona mot lön och sparande i tjänstepension eller privat pensionssparande. I praktiken innebär det att om du har en låg inkomst så är det ekonomiska utbytet av att arbeta ytterligare ett år i princip obefintligt. Likaså blir drivkraften att spara i tjänstepensioner obefintligt, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom Svensk Försäkring.

I dag uppbär 215 000 kvinnor i Sverige bostadstillägg. Det innebär att för nästan var femte kvinnlig pensionär kommer det inte att löna sig att vare sig arbeta eller spara för att höja sin pension.

Det andra förslaget är att tjänstepension ska avräknas med 48 procent mot ett nytt tilläggsbelopp i garantipensionen. Även det förslaget innebär att drivkrafterna till sparande och arbete försvagas, med skillnaden att det berör väsentligt fler. Lika många personer som idag har garantipension kommer att omfattas av förslaget, det vill säga 45 procent av alla kvinnor. Det innebär att det för nästan varannan kvinna i Sverige skulle löna sig dåligt att arbeta eller spara för att höja sin pension.

Svensk Försäkring delar utgångspunkten att pensionärer med en god ekonomi inte ska få bidrag. Samtidigt är det problematiskt om det inte ska gå att påverka sin pension genom att spara eller arbeta.