Logotype for print

Fortsatt stort intresse för årets omvärldsrapport

2018-06-14

Under våren har Svensk Försäkring presenterat årets omvärldsrapport i olika sammanhang. På dessa presentationer har den ekonomiska utvecklingen, regleringsfrågor och pensionssystemet diskuterats. Nu pågår arbetet med nästa års rapport, som kommer att publiceras vid årsskiftet. Nästa vår planeras liknande presentationer.

I december 2017 publicerade Svensk Försäkring årets omvärldsrapport Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld. Under våren har vi presenterat rapporten för Finansdepartementet och flera av våra medlemsbolag.

- Det har varit mycket givande att få presentera årets omvärldsrapport och att se vilket stort intresse och frågor det finns för de ämnen som vi behandlar i rapporten, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring. 

Under dessa presentationer har vi diskuterat den ekonomiska utvecklingen, med fokus på hur låga räntor påverkar försäkringsföretagen och att ny tillgänglig EU-statistik visar på att svenska försäkringsföretag har en förhållandevis stark finansiell ställning. När det gäller aktuella regleringsperspektiv har vi framförallt fokuserat på utmaningarna med att rättssäkerheten urholkas i regelgivningen och vilka lösningarna kan vara på detta. Vi har belyst bland annat behovet av att lagstiftaren har bättre dialog med branschen och att anpassningstiderna för försäkringsföretagen till nya regelverk blir rimliga.

I årets rapport är ett tema det svenska pensionssystemet. I presentationerna har vi fokuserat på pensionsöverenskommelsen. Varför blev det en överenskommelse och vad innebär den? Att det saknas skatteincitament för privat pensionssparande i överenskommelsen är något vi lyft.

Nu pågår arbetet med nästa års rapport, som kommer publiceras i december i år. Den kommer förutom avsnitt om ekonomisk utveckling och aktuella regleringsfrågor innehålla avsnitt bland annat om hur försäkringsföretagen arbetar med hållbarhetsfrågor och cyberförsäkringar. 

- Vi kommer ha ett seminarium när vi publicerar nästa års rapport, liksom vi hade när årets rapport publicerades. Dessutom har vi ambitionen att nästa vår erbjuda en liknande presentationsrunda bland medlemsbolagen och andra intresserade, säger Jonas Söderberg.