Logotype for print

Skattereglerna försvårar ombildning till tjänstepensionsföretag

2018-10-26

Finansdepartementet har föreslagit skatteregler för tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring anser i sitt remissvar att det saknas regler för att undvika skattekonsekvenser när ett företag behöver renodla sin verksamhet inför en omvandling. Sådana skattekonsekvenser försvårar omvandlingar.

Finansdepartementets förslag är en följd av Finansdepartementets promemoria om ny reglering för tjänstepensionsföretag.Svensk Försäkring välkomnar grundansatsen i promemorian att det ska råda skatteneutralitet mellan aktörerna på tjänstepensionsområdet.

Svensk Försäkring anser dock att det bör vara skattekontinuitet vid exempelvis överlåtelse av delar av ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretags bestånd och verksamhet som behövs för att driva rörelsen. Det finns annars en risk att renodling inför omvandling försvåras eller förhindras. Skattekonsekvenser vid renodling riskerar att i slutänden drabba de försäkrade.