Logotype for print

Olyckligt att regeringen går vidare med förslaget om beskattning av säkerhetsreserven

2018-05-03

Idag kom propositionen om Nya skatteregler för företagssektorn. Propositionen innehåller bland annat ett förslag om att det ska införas en löpande beskattning av skadeförsäkringsföretagens säkerhetsreserv. Svensk Försäkring tycker det är olyckligt att regeringen går vidare med förslaget då det riskerar att försämra skyddet för försäkringstagarna.

Propositionen Nya skatteregler för företagssektorn innehåller ett förslag om sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent. För att finansiera de nya skattereglerna föreslås bland annat införandet av en löpande beskattning av skadeförsäkringsföretagens säkerhetsreserv. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

– Det är olyckligt att regeringen går vidare med förslaget att införa beskattning av säkerhetsreserven eftersom det finns stora brister i förslaget. Bland annat beaktas inte risken att införandet av denna beskattning kan försämra skyddet för försäkringstagarna, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Skadeförsäkringsföretagen har en säkerhetsreserv för att täcka eventuella större förluster som beror på slumpen eller är oförutsägbara. Syftet med reserven är sålunda att skydda försäkringstagarna.