Logotype for print

OECD lyfter vikten av privat pensionssparande

2018-12-11

I Pensions Outlook och Financial Incentives lyfter OECD fram vikten av ett privat pensionssparande för att tillse tillräckliga pensioner. Ett alternativ som presenteras som särskilt fördelaktigt för låg- och medelinkomsttagare är matchning ett förslag som ligger i linje med det som Svensk Försäkring har tagit fram.

OECD har släppt två rapporter om pensionssparande, dels Pensions Outlook som publiceras vartannat år, dels Financial Incentives and Retirement Savings. Rapporterna lyfter bland annat fram vikten av privat pensionssparande och ger riktlinjer för utformning av ekonomiska drivkrafter för sådant sparande.

I rapporten Financial Incentives presenteras alternativa sätt att subventionera pensionssparande. Ett alternativ är den tyska modellen med matchning som innebär att staten ger ett bidrag givet att en individ sparar till sin pension. Fördelar som lyfts fram med matchning är att den är lätt att förstå och mer intressant för låg- och medelinkomsttagare som inte tjänar lika mycket på skattesubventioner som höginkomsttagare.

- Det är mycket intressant att ta del av OECD:s positiva syn på matchning! Svensk Försäkring presenterade redan 2016 ett förslag till privat pensionssparande i form av matchning med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare i rapporten Långsiktigt försäkringssparande 2016.Vi har internt arbetat vidare på det spåret och kommer inom kort att presentera ett mer utförligt förslag, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

I båda rapporterna från OECD betonas att länder som har avdragsrätt för pensionssparande bör behålla det. Skälet är att skattebortfallet är stort vid införande av avdragsrätt, men vartefter pension börjar betalas ut och beskattas så jämnar det ut sig. På lång sikt är kostnaden för avdragsrätt noll för staten, bortsett från ränta på skattekrediten.

- Det är mycket olyckligt att regeringen valde att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande utan att samtidigt presentera ett nytt privat pensionssparande. Slopandet av avdragsrätten har inneburit en årlig förstärkning av statskassan på 4,5 miljarder kronor ‑ till priset av lägre pensioner framöver, fortsätter Eva Erlandsson.

Rapporten Pensions Outlook behandlar även vikten av stabila och förutsägbara skatteregler, att det behövs restriktioner för hur och när pensionssparandet får tas ut och att förutsättningarna, exempelvis tak för sparandet, löpande måste uppdateras för att inte drivkrafterna till sparande ska minska. Det ägnas även ett helt kapitel åt beteendeekonomi, där det konstateras att den finansiella kunskapen vanligen är låg och att individer inte gör rationella val när det kommer till pension. Förenklade valsituationer, ökad finansiell kunskap och finansiella subventioner för pensionssparande är viktiga faktorer som kan få individer att spara till sin pension.