Logotype for print

Nya styrelseledamöter i Svensk Försäkrings dotterbolag minPension

2018-05-14

Vid minPensions årsstämma 2018 valdes nya ledamöter till styrelsen. De nya ledamöterna är Charlotte Barta, SPV, Maria Humla, SPV, Helena Palmgren, Brummer Life samt Katarina Thorslund, Alecta.