Logotype for print

Viktigt med snabb lagföring av unga förövare

2017-09-13

En snabb lagföring av framförallt unga förövare och förstagångsförövare har en preventiv inverkan på den fortsatta brottsbanan menar Svensk Försäkring.

Idag – med de långa handläggningstiderna från gripande till dom – är det svårt för den enskilde att fastställa för vilket brott påföljd utdöms. Sannolikt har de under denna tidsrymd hunnit begå ett antal nya brott. Att konsekvensen av den brottsliga gärningen snabbt hanteras visar på att vi har ett rättssamhälle som fungerar.

Vi delar utredarens syn på att det inte bör fastställas begränsningar eller kriterier för vilka typer av brott som kan bli föremål för en snabbare hantering i lagföringsprocessen. Efterhand kommer det klargöras för vilka mål ett snabbförfarande är lämpligt.

Att starta upp denna hantering i mindre skala i form av en försöksverksamhet har vi förståelse för, men målsättningen måste vara att snabbt utreda konsekvenserna av denna hantering och sprida verksamheten över landet.

Det är även viktigt – för inte säga viktigast – att få till ett snabbförfarande för unga förövare. Här ligger den största potentialen att förändra ett brottsligt beteende.