Logotype for print

Vi upphör med Indexmeddelande

2017-04-06

Sedan den 1 april upphör vi att uppdatera statistikprodukten Indexmeddelande.

Tjänsten/produkten finns på Statistiska centralbyråns tjänst Byggindex.