Logotype for print

Svenska institutet mot penningtvätt har lanserat en webbplats

2017-03-21

Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT, är ett samarbete för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Nu finns simpt.se på plats, där det kommer att publiceras konkreta vägledningar om penningtvättsregelverket.

Svensk Försäkring står bakom SIMPT tillsammans med sex andra branschorganisationer inom finanssektorn. Syftet med samarbetet är att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av försäkringsbolag och andra finansiella företag.

– Att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering är ett högt prioriterat område av Svensk Försäkring och dess medlemsföretag, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

Inom SIMPT pågår nu arbete i expertgrupper för att ta fram vägledningar om konkreta frågeställningar som uppstår i finansiella företags tillämpning av penningtvättsregelverket. Utkast till vägledningar kommer att publiceras på den nya webbplatsen och vara öppna för kommentarer innan de publiceras i sin slutliga form. Den första vägledningen planeras att publiceras i samband med att den nya penningtvättslagen träder i kraft, vilket förväntas ske i juni 2017.

Bakom SIMPT står Svensk Försäkring, Bankföreningen, Fondbolagens förening, Fondhandlareföreningen, Finansbolagens förening, Sparbankernas riksförbund och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Läs mer