Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsredovisning 2016

2017-05-16

Idag publiceras Årsredovisningen 2016. I den kan du läsa att digitaliseringen inom försäkringsbranschen kom att få stort fokus under året som gick.

Digitaliseringen inom försäkringsbranschen fortsätter. Fullmaktskollen började under sommaren 2016 att ansluta aktörer och fortsatt fokus är att ansluta aktörer i så hög takt som möjligt. Under 2016 bildade Svensk Försäkring bolaget S4I Standard for Insurance tillsammans med Svenska försäkringsförmedlares förening. Andra frågor som Svensk Försäkring engagerade sig i under det gångna året var förbättrad transparens, rättssäkra regler och skatten på finanssektorn.