Logotype for print

Svensk Försäkring välkomnar slopad finansskatt

2017-02-25

Svensk Försäkring välkomnar att regeringen backar från förslaget om en finansskatt.

Regeringen och vänsterpartiet har idag meddelat att de inte går vidare med utredningsförslaget om en särskild skatt på 15 procent på lönekostnader hos företag som säljer momsbefriade finansiella tjänster och försäkringstjänster. Syftet med skatten har hela tiden varit oklart liksom skälen att beskatta försäkringssektorn.

- Vi är mycket nöjda med att försäkringstjänster inte kommer att omfattas. Det skulle ha lett till högre avgifter för försäkring och till lägre pensioner. Och det i ett läge där vi ser att pensionsnivåerna inom det nya pensionssystemet för många kommer att bli lägre än vad man förväntar sig och önskar, säger Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring. 

Försäkring är unikt i att det omfördelar risker inom ett kollektiv. Inom försäkringsföretag som bedrivs enligt ömsesidiga principer skulle förslaget direkt ha träffat kunderna och de anställda genom lägre sysselsättning och högre avgifter. Att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget innebär att konkurrensen på försäkringsmarknaden kan bibehållas. Det gäller såväl på nationell som internationell nivå. Förslaget skulle ha riskerat att leda till att vissa försäkringsföretag, beroende på affärsidé eller ägandeform, skulle slås ut då de inte har samma möjligheter att flytta delar av verksamheten utomlands eller snabbt digitalisera stora delar av verksamheten. 

- Det här räddar tusentals jobb inom försäkringssektorn och gör att servicenivån kan bibehållas även utanför storstäderna, avslutar Eva Erlandsson.