Logotype for print

Svensk Försäkring söker kvalificerad jurist

2017-07-06

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen? Att arbeta som jurist på Svensk Försäkring innebär att du är del i ett team som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för våra medlemmar försäkringsföretagen.

Vad innebär tjänsten? 
Att arbeta som jurist på Svensk Försäkring innebär att du är del i ett team som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för våra medlemmar försäkringsföretagen. Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker.

Vilka är arbetsuppgifterna? 
Ditt arbete består i att ur ett juridiskt perspektiv analysera förutsättningar för och konsekvenser av olika förslag och lösningar som har betydelse för försäkringsföretagen. Juridiken berör såväl försäkrings¬företagens verksamhets-förutsättningar som mer produktnära frågor. Du kommer i kontakt med ett brett spektrum av frågor och många olika rättsområden. Arbetsuppgifterna innebär regelmässigt att hantera omfattande utrednings- och underlagsmaterial och ställer höga krav på din förmåga att sammanfatta och analysera komplexa och vidlyftiga frågeställningar.

Arbetsuppgifterna kan t.ex. innebära utarbetande av remissvar eller mer omfattande utredningsarbete. Ditt arbete bedrivs ofta tillsammans med andra kvalificerade yrkeskompetenser såsom ekonomer, aktuarier och statistiker. Du bidrar på ett konstruk¬tivt och övertygande sätt till Svensk Försäkrings roll som opinionsbildare. Du har återkommande kontakt och dialog med företrädare för försäkringsföretagen samt t.ex. riksdag, departement, myndigheter, EU-institutionerna och andra intresseorganisationer. Som jurist hos Svensk Försäkring arbetar du både opinionsbildande och i en expertroll. Du är med och påverkar samhällsutvecklingen.

Vem söker vi?
Den jurist vi söker ska gärna vara tingsmeriterad. Vi värdesätter kunskap om och erfarenhet av finansmarknaden. Det är meriterande om du har erfarenhet av juridiskt arbete i offentlig sektor – på arbetsplatser som Regeringskansliet, domstol eller myndighet – och/eller erfarenhet från försäkringsföretag eller advokatbyrå. Även internationellt arbete, t.ex. inom någon av EU-institutionerna, är meriterande.  
Erfarenhet av samarbete med andra yrkes¬kompetenser såsom ekonomer, samhällsvetare eller kommunikatörer, är också meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och i skrift, såväl på svenska som på engelska.  

I din yrkesroll är du självständig och kreativ med god problemlösande analysförmåga. Du ska vara noggrann. Du bör vara flexibel och beredd att vid behov arbeta med frågor som ligger utanför det egna verksamhetsfältet. Du ska ha god förmåga att samarbeta med både kollegor på Svensk Försäkring och olika externa kontakter. Mot bakgrund av Svensk Försäkrings roll som opinionsbildare ställs också krav på att du är utåtriktad och serviceinriktad till sättet.   

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Har du frågor?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström, telefon 070-307 05 07. Facklig representant är Charlotta Erikson (SACO), telefon 08-522 785 02.

Sista ansökningsdag är den 13 augusti 2017.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation i Sverige. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället. Läs mer på www.svenskforsakring.se

Sista ansökningsdag 2017-08-13

Sök tjänsten här