Logotype for print

Svensk Försäkring kritiska till förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar

2017-11-24

Svensk Försäkring lämnar i dag ett kritiskt yttrande på regeringens och vänsterpartiets förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar och publicerar samtidigt en rapport om vilka som har sjukvårdsförsäkring och varför.

I dag har knappt 638 000 personer en sjukvårdsförsäkring och antalet har ökat stadigt under senare år med omkring 6 procent årligen. Av dessa är 430 000 försäkringar arbetsgivarbetalda försäkringar. Det är de som kommer att förmånsbeskattas.

Svensk Försäkring är en av remissinstanserna och är kritiska till förslaget.

- Förslaget är ogenomtänkt och drabbar hundratusentals anställda inom byggnation och anläggning, detaljhandel, finansbranschen och tillverkningsindustrin, säger Eva Erlandsson senior ekonom på Svensk Försäkring.

Samtidigt som Svensk Försäkring lämnar sitt yttrande publiceras en rapport om vilka som har sjukvårdsförsäkring och varför. Rapporten bygger delvis på en deskriptiv analys genomförd av professor Mårten Palme. Av rapporten framgår att försäkringen är spridd över hela landet och finns inom i stort sett alla branscher. Den är vanligast i små företag med upp till 30 anställda. Nära hälften av de med arbetsgivarbetalda försäkringar har inkomster under 37 000 kronor per månad.

- Det finns en risk för att många anställda, framför allt låg- och medelinkomsttagare, kommer att avstå från försäkringen då de tycker att priset blir för högt. Det drabbar i förlängningen arbetsgivarna som får färre möjligheter att verka för minskad ohälsa på arbetsplatsen och snabb återgång i arbete, avslutar Eva Erlandsson.