Logotype for print

Svensk Försäkring i europeisk appell om klimatförändringar

2017-12-13

Den 12 december ägde det internationella klimattoppmötet ”One Planet Summit" rum i Paris. I samband med toppmötet går Svensk Försäkring tillsammans med övriga branschorganisationer i den europeiska försäkringsbranschen ut i en appell för att på nytt bekräfta sitt engagemang i klimatfrågan.

Klimattoppmötet "One Planet Summit" anordnas i Paris mot bakgrund av att det är två år sedan det historiska klimatavtalet antogs in Paris, 2015. Målet med klimatmötet är att öka ambitionen i klimatfrågan och implementeringen av Parisavtalet.

Den europeiska försäkringsbranschen har tillsammans skrivit under en appell för att bekräfta sitt fortsatta engagemang i klimatfrågan. Försäkringsbranschen ser redan idag effekterna av klimatförändringarna och arbetar på flera sätt med frågan, bland annat med förebyggande åtgärder och klimatanpassning, med att ersätta skador orsakade av klimatförändringarna och med att investera långsiktigt i hållbara tillgångar.