Logotype for print

Stora förmedlare ansluter sig till Fullmaktskollen

2017-11-15

Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga ansluter sig till Fullmaktskollen.

Fem försäkringsförmedlare - Hjerta, Max Matthiessen, Säkra, Söderberg & Partners och Tydliga - har tecknat avtal med Fullmaktskollen. Det innebär att en stor del av förmedlarmarknaden nu kommer att kunna ta in fullmakter från sina kunder via Fullmaktskollens tjänster.

- Det är mycket glädjande att de marknadsledande aktörerna på förmedlarsidan nu tar steget och ansluter sig, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Det är en milstolpe för Fullmaktskollen som härigenom etablerar sig som en självklar kanal för en effektiv fullmaktshantering. 

Fullmaktskollen i Sverige AB ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.