Logotype for print

Vi söker en kvantitativ analytiker

2017-06-02

Är du intresserad av kvantitativa analyser, statistik, arbetsmarknadsfrågor och försäkring? De två systerorganisationerna Svensk Försäkring (SF) och Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation (FAO) söker tillsammans en kvantitativ analytiker, gärna med inriktning på arbetsmarknadsekonomi.

Arbetsuppgifterna delas mellan de två tätt sammanfogade organisationerna. Analysavdelningen på Svensk Försäkring producerar egen statistik och kvantitativa analyser om försäkringar och dess betydelse i välfärdssystemen. Motivet är att beskriva hur försäkringar fungerar och hur betydelsefulla de är för enskilda människors trygghet, men också för svensk ekonomi och de finansiella systemen. Målgruppen för de kvantitativa analyserna är inte bara Svensk Försäkrings egna medlemsföretag, utan också beslutsfattare, andra analytiker inom välfärdsområdet samt en bredare intresserad allmänhet. FAO producerar statistik och arbetsmarknadsanalyser om löner, frånvaro och utbildningsbakgrund för de ungefär 16 000 anställda i organisationens ca 140 medlemsföretag.

Här finns hela annonsen