Logotype for print

Remiss om ett modernare utsökningsförfarande

2017-04-21

I ett remissvar till Justitiedepartementet konstaterar Svensk Försäkring att förslaget att en utmätning av livförsäkring innebär att det utmätta beloppet omedelbart förfaller till betalning innebär avsteg från allmänna grundläggande principer.

Några starka skäl för detta har inte presenterats. Regleringen av livförsäkringar är dessutom komplex med flera samverkande lagar. För att göra en ändring av reglerna krävs det en heltäckande analys, vilket saknas.