Logotype for print

Privat pensionssparande – hett inom EU, iskallt i Sverige

2017-07-14

EU-kommissionen presenterade i slutet av juni ett förslag till en s.k. Pan-European Personal Pension Product (PEPP). Det handlar om en pensionssparprodukt inom tredje pelaren som är tänkt att kunna flyttas mellan länderna inom EU. I förlängningen förväntas PEPP bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaderna inom EU och till effektivare kapitalmarknader som sammantaget kan bidra till att skapa en högre tillväxt.

Frågan om finansiering av de framtida pensionerna är en av de hetaste frågorna på den politiska agendan i de flesta länderna inom EU. Ett hårt tryck på statsfinanserna gör att pensionerna framöver riskerar att behöva sänkas. Privat pensionssparande ses därför som ett sätt för medborgarna att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionerna för att överbrygga det s.k. pensionsgapet, dvs. skillnaden mellan förvärvsinkomst och pensionsinkomst.

-  EU-kommissionen rekommenderar i sitt förslag till PEPP bland annat att medlemsländerna uppmuntrar till privat pensionssparande genom skattesubventioner. I Sverige är den frågan iskall sedan avdragsrätten för privat pensionssparande slopades 2016. Det trots att frågan om privat pensionssparande är minst lika angelägen i Sverige som inom övriga EU. Många kommer att få en betydligt lägre pension än förväntat, säger Eva Erlandsson

Vad gäller själva förslaget så välkomnar Svensk Försäkring EU-kommissionens förslag till en PEPP. Frågan är viktig. Tyvärr innehåller förslaget till förordning ett stort antal oklarheter på högst relevanta områden. Det gör att det är svårt att överblicka och förstå konsekvenserna av förslaget. Det gäller inte minst bestämmelserna om flytträtt mellan producenter och länder (cross-border switching), bestämmelserna om kapitalkrav, investeringsregler och information samt de krav som ställs för att en produkt ska definieras som en PEPP.

- I och med att vi i dag inte har något privat pensionssparande i Sverige skulle en PEPP sannolikt ha en mycket begränsad betydelse för konsumenter och finansiella företag i Sverige, avslutar Eva.