Logotype for print

Premierna till livförsäkring fortsätter att minska

2017-02-20

Premieinbetalningarna till livförsäkringar har minskat med 6 procent under 2016. Inbetalda premier har minskat från 203 till 191 miljarder kronor. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik.

För livförsäkring uppgick de inbetalda premierna under 2016 till 191 miljarder kronor. Det är en minskning med 6 procent. Det är framför allt engångspremierna till nyteckning som har minskat med nästan 11 miljarder kronor. De årliga premierna har minskat med 0,8 miljarder kronor.

Premierna till kapitalförsäkring visade en uppåtgående trend under perioden 2012‑2015. Under 2016 har premierna dock minskat till 68 miljarder kronor jämfört med 84 miljarder kronor under 2015. Nedgången inom kapitalförsäkring kan hänga ihop med att 2016 har präglats av turbulenta börstider till följd av en stor politisk osäkerhet, inte minst till följd av Brexit och presidentvalet i USA. Osäkerheten gör det svårare att bedöma korrekta priser på risktillgångar och investerare söker sig då till säkrare placeringar än fonder, aktier och värdepapper.

Inbetalningarna till privat pensionssparande har fortsatt att minska. Under 2016 uppgick premierna till privata pensionsförsäkringar till 2,4 miljarder kronor jämfört med 3,6 miljarder kronor 2015. Inbetalningarna till pensionssparande har minskat successivt från som mest 8,3 miljarder 2012. Det följer  av att avdragsrätten för pensionssparande sänktes till 1 800 kronor 2015 för att sedan tas bort helt från och med 2016. Anställda som saknar tjänsterpension i sin anställning och enskilda näringsidkare som fortsatt får fortsatt göra avdrag motsvarande 35 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp (448 000 kronor för 2017).

Här finns hela branschstatistiken