Logotype for print

Pensionsuppgörelsen ett steg i rätt riktning

2017-12-14

Pensionsgruppen presenterar idag en uppgörelse om förändringar i pensionssystemet. Svensk Försäkring ställer sig positiva till att ett i grunden välfungerande pensionssystem moderniseras för att ta höjd för att medellivslängden i Sverige ökar.

–  Det är positivt att pensionsgruppen har lyckats nå en bred politisk uppgörelse för att på flera punkter modernisera ett i grunden väl fungerande pensionssystem, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Samhället har förändrats under nästan 20 år sedan det nya pensionssystemet infördes, bland annat har medellivslängden ökat. Det är viktigt att pensionssystemet hänger med i utvecklingen.

Högre pensionsålder och andra viktiga reformer kommer att vara betydelsefulla för att nå tillräckligt höga pensioner för pensionärer nu och i framtiden. Svensk Försäkring vill påminna om att det även finns skäl att se över förutsättningarna för kompletterande privat pensionssparande för att människor ska få pensioner som upplevs som tillräckliga.

Läs mer om vikten av ett pensionssystem som hänger med när omvärlden förändras i Svensk Försäkrings senaste omvärldsrapport, se länk nedan.